Nationell trafikövervakning på onsdag – fotgängare och cyklister i fokus

Polisen kommer bland annat att ingripa ifall fordon stannats eller parkerats på ett vis som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters färd.

Oskyddade trafikanter såsom cyklister står i fokus under övervakningsdagen.
SPT
05.10.2021 13:12 UPPDATERAD 05.10.2021 13:13
Polisen övervakar specifikt de oskyddade trafikanternas säkerhet i samband med en nationell övervakning på onsdag, den 6 oktober.
Målgruppen för övervakningen är såväl förare av motordrivna fordon och lätta elfordon som fotgängare och cyklister.
Under övervakningsdagen kommer polisen bland annat att ingripa ifall någon stannat eller parkerat i trafiken på sådant vis att det försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters färd. Polisen kommer också att fokusera på hur väl trafikanter iakttar trafikljus, cyklister och förare av olika lätta elfordon som kör på trottoarer.
Av alla dödsoffer i trafiken detta år har 34,8 procent varit så kallade oskyddade trafikanter, alltså fotgängare eller förare av olika slags tvåhjulingar.
– Av denna anledning måste dessa trafikantgruppers säkerhet kontinuerligt stå i centrum för trafiksäkerhetsarbetet. Målet med polisens övervakningsdag är särskilt att förebygga olyckor, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.