Skärpta krav vid gränserna från och med måndag – alla ska coronatestas

Det förutsätts att alla som anländer till Finland går med på att ta ett coronatest. Regionförvaltningsverket kan på kommunens initiativ besluta om tvångstest ifall en person säger nej till att testa sig.

Från och med måndag ska alla som anländer till Finland coronatestas för att hindra ytterligare spridning av coronaviruset.
Regionförvaltningsverken i landet förpliktigar alla kommuner med gränsövergångsställen att se till att personer som anländer till Finland genast anvisas till en hälsogranskning från och med måndag.
Kravet gäller fram till den sista mars.
Nya virusvarianter utgör stora hot mot Finlands coronaläge. De senaste dagarna har resulterat i rekordhöga smittsiffror i Finland och genom att i samband med hälsogranskningen coronatesta alla som anländer till landet vill man undvika att läget försämras ytterligare.
Det förutsätts att alla som anländer till Finland går med på att ta ett coronatest, såvitt personen i fråga inte har en pålitlig orsak till att inte behöva testa sig. Regionförvaltningsverket kan på initiativ från kommunen besluta om tvångstest.
Utöver testning påminner regionförvaltningsverket kommunerna om vikten av god informering. Kommunerna måste vid gränsövergångsställen tydligt informera om vilka coronarelaterade anvisningar som gäller inom området.
Kommunerna ska också iaktta lagstiftningen och det lokala coronaläget samt se över vilka resurser som finns till hands då testningen vid gränserna planeras. Coronatestningen vid gränserna får inte leda till att övriga hälsovårdstjänster i kommunen blir lidande.

ANDRA LÄSER