Ledare: Barn behöver läsande förebilder

Läsning är grunden för bildning och samhällsförståelse. Därför är det viktigt att barns intresse för böcker väcks tidigt.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
22.05.2023 19:25
Då det blir tal om högläsning för barn brukar jag alltid stolt berätta att jag läst alla Harry Potter-böcker högt för mina barn. Vi läste i soffan, vi läste i bilen under semesterresor, det var en spännande upplevelse både för mig och barnen. Sedan kom filmerna och dem har vi också sett tillsammans. Vi är totalt eniga om att böckerna är mycket bättre med alla detaljrika beskrivningar och intriger.
Läsförmågan bland barn är ett ämne som diskuterats flitigt under de senaste åren. Förra veckan publicerades en rapport, som gjorts vid Jyväskylä universitet, om 10-åringars läsförmåga. Resultatet kommer från den internationella undersökningen, PIRLS 2021. 
Den visar att läskunskapen försämrats bland fjärdeklassarna i Finland. Undersökningen är gjord 2021 och man jämför med den föregående som gjordes 2016. Då hade nästan en femtedel av eleverna utmärkta kunskaper i läsförmåga, nu har bara en sjundedel det. Ännu mera anmärkningsvärt är att andelen med svaga kunskaper har ökat markant. Nu har 16 procent av eleverna svaga eller mycket svaga kunskaper jämfört med 9 procent år 2016.

ANDRA LÄSER