Sandgrop ska bli stenbrott – åsikter ska ges inom augusti

Ett gammalt grustag i Lempans på gränsen mellan Sjundeå och Lojo ska utvidgas och delvis omvandlas till stenbrott.

Fastighetsägarna till ett grustag i norra Sjundeå ansöker om tillstånd att ändra en halv hektar av området till stenbrott, eftersom man i de östra delarna av grustaget har nått berget under marken. Hela området är 6,90 hektar stort och har senast fått verksamhetstillstånd för tio år från år 2012. Nu ansöker ägarna även om tillstånd för krossning av stenmaterial, jordtippsverksamhet och mottagning och behandling av marksubstanser från annat håll.

ANDRA LÄSER