Bro som ersätter plankorsningen är igen aktuell i Hangö norra - Hangö hamn bland dem som hoppas på planskild lösning

En bro som skulle ersätta plankorsningen i Hangö norra har åter aktualiserats. Denis Strandell hoppas på att frågan den här gången inte stoppas redan i stadsstyrelsen utan tas till fullmäktige för beslut. ”Om man är medveten om en fara och inte löser den, då bär man ansvar för framtiden och eventuella olyckor”, säger Anders Ahlvik, vd för Hangö hamn.

Anders Ahlvik och Nina Häggroth vid Hangö hamn önskar att då hamnen fyller 150 år inkommande år, och staden lika mycket året därpå, kunde ”ett tryggt Hangö” vara sloganen för jubileumsåren.
22.12.2022 06:04 UPPDATERAD 22.12.2022 11:51
I början av fjolåret närmade sig Trafikledsverket Hangö stad med ett förslag om att ersätta plankorsningen i Hangö norra med en bro. Den gången sköts förslaget i sank av stadsstyrelsen som röstade för att inte föra förslaget vidare till fullmäktige. Den beräknade prislappen på bron var då fem miljoner euro, varav Hangö stad skulle stå för hälften. Övriga trafikarrangemang som brobygget skulle förorsaka skulle också falla på staden. I stadsstyrelsen ansåg man då att en bro var ett för stort ingrepp på området och man var osäker på om kalkylerna skulle hålla.
Då Trafikledsverket nu närmat sig staden för andra gången, erbjuder man sig i princip för att stå för hela kostnaden för bron, medan gatuförändringar i anslutning till brobygget fortfarande faller på stadens lott. Vad det innebär i exakta summor vet man inte i detta skede, men stadsdirektör Denis Strandell tippar på att stadens andel handlar om hundratusentals euro, snarare än miljoner.
– Den nya planen har presenterats för stadsstyrelsen som ett informations- och diskussionsärende. Representanter från Trafikledsverket och deras konsult fanns då på plats för att besvara frågor, säger Denis Strandell.