Charmoffensiver och jävlar anamma ska främja svenskans ställning

Diskrepansen mellan lag och verklighet stod i fokus på Folktingets och den åländska landskapsregeringens gemensamma seminarium i Helsingfors på tisdagen.

Riksdagsledamöterna Johan Kvarnström (SDP), Thomas Blomqvist (SFP), Sandra Bergqvist (SFP), Mats Löfström (Ålands Center) krävde tillsammans med experten Christina Gestrin, socialrådet Viveca Arrhenius och minister Nina Fellman (Ålands socialdemokrater) att språklagen ska respekteras.
Det var en skara bekymrade politiker, tjänstemän och språkligt engagerade medborgare som samlades på Mannerheimvägen för att dryfta vad som ska göras för att språklagen ska få den tyngd som den förtjänar i kontakten med myndigheter.

ANDRA LÄSER