Sjukhusen i Lojo och Raseborg avtalade om gynekologi

Närmaste sjukhus för västnylänningar att få en gynekologisk operation under anestesi blir Lojo.

Raseborgs sjukhus kvinnopoliklinik får efter årsskiftet inte längre utföra gynekologiska operationer under anestesi.
ANDRA LÄSER