Förslag: Starta motionsdagis i allaktivitetshallen

Utmaningarna i Sjundeås dagvård har fått tekniska direktören att föreslå en helt ny lösning: att ett motionsdaghem startas i den nybyggda allaktivitetshallen.

I andra våningen i den nya hallen i Sjundeå finns ett stort utrymme som inte har något fastställt användningsändamål. Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio föreslår att det här utrymmet skulle göras till ett tvåspråkigt motionsdaghem, som kunde dra nytta av alla de möjligheter till motionsformer som allaktivitetshallen erbjuder. I sin idé kombinerar han flera faktorer som diskuterats i Sjundeå de senaste åren.
– Förslaget är en följd av att vi har satsat mycket på motionshallar i Sjundeå – Fennia Arena, den nya allaktivitetshallen och gymnastiksalen i den nya skolan. Dessutom lever idén om att Sjundeå ska profilera sig som en wellness-kommun vidare. Det har också talats mycket om att Sjundeå borde ha en ordentligt stor central lekpark, säger han.

Kunde öka attraktionskraften

Enligt Moisio kunde utrymmet i allaktivitetshallen med rimliga ändringar göras om till ett motionsdaghem, där barnen vägleds i idrottsgrenar genom lek och annan daghemsverksamhet. Skridsko- och idrottsplaner finns i samma kvarter och den äventyrsskog som ska finnas i anslutning till den nya skolan finns alldeles bredvid.
Dessutom har kommunen förra året löst in fastigheten Lill-Bruses intill den nya skolan. Där skulle det finnas möjlighet att bygga en hyggligt stor lekpark för alla invånare.
Tekniska nämnden ska behandla dagvårdens utrymmesbehov på sitt möte i morgon. Motionsdaghemmet hör inte till de frågor som ska slås fast på mötet, men tekniska direktören föreslår att daghemmens behov och placering i kommunen ska granskas noggrannare då kommunen uppdaterar sin strategi. I det sammanhanget kunde man också utreda möjligheten att grunda ett motionsdaghem.
På mötet ska nämnden däremot besluta om hur kommunen ska lösa den akuta platsbrist som de kommunala daghemmen dras med. Förslaget är att rekrytera familjedagvårdare för att lösa situationen. Om alternativet inte fungerar föreslår tekniska direktören att kommunen hyr det gamla daghemmet i Störsvik, där kommunen tidigare hade dagvård.

ANDRA LÄSER