Serviceboendet Hemmets utrymmen uppfyller inte lagstadgade krav

Mitt besök på serviceboendet Hemmet i Ekenäs gjorde mig både bestört och arg. Är det så här Raseborg tar hand om sina dementa?

En lång trång korridor med små mörka rum. Inga gemensamma utrymmen, bara några stolar utplacerade längs väggarna. Var har man tänkt att besökare ska samtala och umgås med patienten?
Matplatsen är inklämd i en knut, så trång att alla knappast ryms att äta samtidigt. Vill man komma ut i friska luften behövs någon från personalen med. När har den underbemannade personalen möjlighet till det? Har beslutfattarna lekt med tanken att tillbringa sina sista år där? Många av de boende har många, kanske tiotals år kvar att leva i misären.
På sociala medier har man den sista tiden fört en diskussion om att de äldre borde ha rätt att få flytta till ett fängelse. Det absurda påståendet verkade inte så galet efter mitt besök på Hemmet. De nya fängelserna i Åbo och Vanda har breda ljusa korridorer. Varje avdelning har ett stort gemensamt utrymme. Maten tillreds på plats och matsalen är ljus och rymlig. En timme utevistelse är garanterad. Fångarna får en liten ersättning – 4,26 euro – per dag. På Hemmet betalar man hyra och för mat och vård. Hygien och mediciner betalar man själv. En person kan betala upp till 1 000 euro per månad.
Den största skillnaden – till Hemmets fördel – är personalen. Hemmets personal är helt enkelt otrolig. Sympatisk, omtänksam och proffsig. Man märker att de boendes bästa är viktigt för dem.
Hur går det om social- och hälsovårdsreformen förverkligas? Då kommer det privata aktörer med. Deras krav på utrymmen kommer att vara något helt annat. Hemmets utrymmen uppfyller inte ens de lagstadgade minimikraven. Var väljer personal att arbeta då?
Kritik av det här slaget brukar bemötas med att det är brist på utrymmen och pengar. Se på restaureringen av Ekåsen – vad kostar den renoveringen? Vilken utmärkt plats för ett äldreboende. På Ekåsen ska det sitta några tjänstemän max sex timmar på vardagarna. På Hemmet sitter de äldre dygnet runt hela veckan. Tala om att prioritera.

Orolig för vården

Undantagsvis tillåts signatur. Red.