Degerby planerar för vatten och avlopp

Ett nytt vatten- och avloppsprojekt förbereds i Degerby. Avloppsfrågan i området måste lösas innan kommunen kan planlägga mera mark där.

Utvidgas. Också området utanför Degerby kyrkby kan i framtiden ha ett samkört vatten- och avloppsnät.
Mira Strandberg
07.04.2018 13:00
I Degerbyområdet finns kring 450 fastigheter, kring hälften av dem fritidsbostäder. Ändå finns inget samkört avloppssystem, och bara 60 fastigheter i centrum av Degerby har ett vattenandelslag. I kommunen har byggandet av ett vatten- och avloppsnät diskuterats länge men inga framsteg har gjorts.
– Det har utretts flera gånger och är till och med ett äldre problem än vad jag har varit med, säger kommundirektör Jarl Boström.
– Men eftersom det finns ett vattenandelslag i Degerby är det deras område och skyldigheterna ligger då på dem. Kommunen har svårt att gå in och göra något.

Bidrag sänker kostnaderna

Nu har Degerbyborna tagit saken i egna händer. Företaget SKT har gjort upp planer på ett vatten- och avloppsnät som ska byggas av ett andelslag. Liknande projekt pågår i Veikkola i Kyrkslätt, i Raseborg och i Sibbo. Kostnaderna för vatten- och avloppsnätet i Degerby beräknas bli mellan 11 000 och 13 000 euro per fastighet. Projektet skulle genomföras av ett helt nytt vatten- och avloppsandelslag för området mellan korsningen till Degerö i väster och kommungränsen till Sjundeå i öster. I norr avgränsas området ungefär av skolan.
Kommunen har nyligen beslutat att vattenandelslag kan få stöd på en fjärdedel av kostnaderna, och kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström, som bor i Degerby, tror att stödandelen kan bli ännu högre.
– Jag tror att man kan få bidrag på upp till hälften av summan från olika instanser, säger han.

Utmaning att hitta vatten

Helt utanför står kommunen inte heller på det praktiska planet. Kommunens vattentjänstverk tar i slutändan ändå emot det avloppsvatten som samlas in av andelslaget. Eventuellt levererar kommunen också vattnet, beroende på vilken lösning som blir aktuell. I Degerby kan det bli aktuellt att ta vattnet från Sandarna i östra delen av andelslagsområdet, och då har kommunen en tydlig roll.
– Då blir det kommunen som drar linjen från Sandarna, säger Boström.
Överlag har Ingå kommun dålig tillgång till grundvatten, och bara ett vattentag i Bollsta är i funktion. Reservvatten finns i Marsjön.
– På sikt kommer vi att behöva söka samarbetspartner för vi har inte hittat bra grundvatten. Det är kommunens stora utmaning, säger Boström.

Stoppar utbyggnad

Utöver smidigare vattenförsörjning kan vattenprojektet inverka på utvecklingen av Degerby på längre sikt. I nuläget har NTM-centralen nämligen konstaterat att avloppsfrågan i Degerby måste lösas innan kommunen kan planlägga nya områden eller ge nya bygglov.
– Här bor så många människor att det finns ett tryck på att göra det här, säger Lemström.
En arbetsgrupp är utsedd för projektet och den består av Leif Nystén, Lars Ahlbäck, Robert Lemström och Mikko Kantola från företaget SKT. Tilläggskrafter är ytterst välkomna.
– Vi tar gärna emot personer som är intresserade av att jobba för projektet. Hör av er så fort som möjligt om ni är intresserade, säger Lemström.
Också fastighetsägare som är intresserade av att ansluta sig till andelslaget får höra av sig. För att projektet ska bli ekonomiskt lönsamt måste minst hälften av fastigheterna på området förbinda sig till projektet. I samband med byggandet av vatten- och avloppsnätet i området finns det också möjlighet att få fibernätsförbindelse också till andra delar av Degerby. I sommar ska Karis telefon bygga ut fibernät i kyrkbyn, men det projektet är helt fristående från vatten- och avloppsprojektet.

ANDRA LÄSER