Sjundeå satsar på ungdomsarbete i skolan - Julia Hirvonen finns på plats för eleverna

Sedan årsskiftet har Sjundeå en fast anställd skolungdomsarbetare. För det mesta håller hon till i det nya skolcampuset, där hon oftast ser glada elever och en positiv stämning. 

Julia Hirvonen sätter sig ofta ner och småpratar med eleverna.