Skörden ser ut att bli medelmåttlig

Årets skörd varierar mycket i Västnyland, men överlag i Finland väntas den bli medelmåttlig.

Råg i år. Råskörden ser ut att bli bra i år i hela Finland.
I Finland väntas årets skörd att bli medelmåttlig efter två svaga skördeår, enligt Naturresursinstitutet (Luke). I Västnyland varierar det, men överlag ser skörden bra ut från Ingå och österut, menar växtodlingsrådgivare Emil Hästbacka.

ANDRA LÄSER