Kolumn: Budgettider

På ryska lär det finnas ett uttryck som går ut på att en person säger: ”Nu kan det nog inte bli värre” och får ett glatt svar av en annan ”Visst kan det bli det!”. Då den här kolumnen skrivs har jag just suttit en hel dag i regeringens budgetria på Ständerhuset och jag kom att tänka på att uttrycket ganska väl beskriver stämningen.

Ständerhuset i Helsingfors.
KolumnThomas Blomqvist
02.09.2022 14:30
Den bild experterna, från bland annat Finlands Bank och Finansministeriet, målar upp visar att det ekonomiska och finanspolitiska läget är utmanande och att det finns en hel del osäkerhetsfaktorer som vi bör ha beredskap att reagera inför. Man kunde riktigt känna hur krismedvetenheten påtagligt ökade då Power Point presentationernas kurvor för de ekonomiska framtidsutsikterna, hållbarhetsgapet och energiprisen presenterades för regeringen.