Okunnigt och ansvarslöst om mässling

Mässlingsvaccinationen har skyddat tusentals barn från bestående skador, och från enstaka dödsfall.

Citat ur världshälsoorganisationen WHO:s hemsida: "Trots att ett säkert och kostnadseffektivt vaccin (mot mässling) finns tillgängligt, avled 110 000 personer i mässling i hela världen år 2017, de flesta var barn under fem år.
ANDRA LÄSER