70 år sedan den första lucian

Unik. Heidi Sandström blev 1948 Svenskfinlands första lucia ”som valts på bred bas av bygdens eget folk”. Bild: VN-arkiv

Det är många luciakronor som lyser på torsdagen runtom i regionen. Den första tändes dock i Pojo för 70 år sedan tack vare Västra Nyland.

Luciatraditionen om någon är synnerligen inarbetad, men åtminstone i Västra Nyland skedde starten den 16 oktober 1948. På sidan 5 i den då åttasidiga tidningen fanns en stor artikel med rubriken "Vem...