God start för slakteriet i Västankvarn

Slakteriet Meatgard i Västankvarn har fungerat i en månad. Starten har fokuserat på slakt och styckning av får.

Noga. Slakteriet Meatgards vd Raija Rehnberg deltar själv inte i det praktiska arbetet med att slakta och stycka, däremot tar hon de laboratorieprover som krävs varje vecka.
Kring tre veckor försenat, i slutet av september, kunde slakteriet Meatgard börja sin verksamhet. De första veckorna har personalen fokuserat på slakt och styckning av får men även lite nöt och gris har slaktats.
– Vi har kommit förvånansvärt bra i gång. Vi slaktar två-tre dagar i veckan. I oktober har vi slaktat 250 får eller lamm. Nu i början har vi koncentrerat oss på att lära oss processerna och få allt att fungera smidigare, säger slakteriets vd Raija Rehnberg.
För det är mycket som ska stämma för att slakteriprocessen ska gå bra. Utöver allt pappersarbete och övervakning med egenkontrollplan, laboratorieprover och mycket mer ska också det praktiska arbetet löpa smidigt. Utöver slakteriets egna rutiner ska också en granskningsveterinär passas in i schemat.
– Alla djur som slaktas här granskas då de kommer av en veterinär. Efter slaktningen granskas kropparna på nytt av veterinären.

Överraskande svårt att stycka

Styckeriet har fungerat i ungefär tre veckor, och den delen av verksamheten har bjudit på lite överraskningar.
– Det är så mycket enklare att slakta än att stycka. Det finns till exempel 25 olika sätt att stycka får. Där har vi haft mycket att lära oss, säger Rehnberg.
Följande steg för slakteriet är att börja slakta mera nöt och gris. Att öka hanteringen av vilt är däremot inget man siktar på.
– Det är ganska naturligt att Viltgården sköter om den biten. Men vi har beredskap att stycka vilt nu, så om de behöver hjälp med styckning och packning står vi till förfogande.

Logistisk fördel

Meatgard ägs av 27 producenter som själva har djur. En av de producenter som använt slakteriets tjänster är Rannvi Wallen som driver företaget Stallwallen. Hon har låtit slakta sju lamm i Meatgard men hon är inte delägare.
– Det fungerade jättebra. Det är klart att det så här i början är mycket praktiskt som ska fungera men jag tycker att de anställdas inställning är så bra. De vill ta reda på, lära sig och förbättra saker och de är öppna för feedback, säger hon.
Den stora fördelen med slakteriet i Västankvarn är enligt Wallén logistiken.
– I och med att de slaktar, styckar och packar på samma ställe så är det mycket behändigare för producenten. Tidigare har det varit ett köttrally för producenten då man varit tvungen att transportera köttet för styckning till ett annat ställe än slakteriet.
Korrigerat 2.11 kl. 10.33: Wallen är inte delägare i Meatgard.

ANDRA LÄSER