465 nya fall av coronaviruset – 46 personer får intensivvård

Nästan 500 personer har smittats av coronaviruset i Finland under det senaste dygnet.

Sammanlagt 67 334 coronavirusfall har hittills bekräftats i Finland.
15.03.2021 13:22
Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 465 nya coronavirusfall på måndagen. De nya fallen finns bland annat i Helsingfors (+168), Esbo (+65), Vanda (+43) och Åbo (+37). På söndagen registrerades 863 nya fall. Den höga dygnssiffran berodde delvis på en fördröjning i rapporteringen.
Sammanlagt 67 334 fall av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har hittills bekräftats i Finland.
Enligt fredagens uppgifter har totalt 1 736 bekräftade fall handlat om muterade virusvarianter, framför allt den så kallade brittiska virusvarianten.
Enligt fredagens uppgifter får 217 personer vård på sjukhus på grund av coronaviruset. 46 av dem får intensivvård. 786 personer har avlidit på grund av coronaviruset.

Landets incidens 163,4

Incidensen i Finland, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 163,4.
I sjukvårdsdistrikten är incidensen högst i Helsingfors och Nyland (337,6), Egentliga Finland (229,7), Södra Karelen (137,0), Satakunta (118,8), Päijät-Häme (118,3), Centrala Tavastland (118,1) och Vasa (76,1).
Fram till söndagen hade nästan 600 000 personer fått den första dosen av coronavaccinet, vilket är omkring 10,7 procent av landets befolkning. Ungefär 1,5 procent har också fått den andra dosen.
Enligt måndagens uppgifter har tillsynsmyndigheten Fimea tagit emot totalt 1 011 anmälningar om biverkningar med misstänkt koppling till coronavaccin.
Av dessa har 324 anmälningar klassificerats som allvarliga. Bedömningen grundar sig på anmälarens bedömning, eller om den inte har meddelats, på Fimeas bedömning.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.