Skandal att sälja gamla stadshuset

Ett hus av det gamla stadshusets kaliber handlar inte enbart om euro och cent.

En kulturskandal av stora mått pågår i Ekenäs utan att någon förefaller att lyfta ett finger. Jag avser givetvis försäljningen av det tidigare stadshuset vid Rådhustorget. Byggnaden har tydligen blivit överflödig nu då staden Raseborg har kunnat koncentrera sina funktioner till Ekåsen. Räknenissarna på staden har kommit fram till att det enda ekonomiskt vettiga alternativet är att sälja då man inte har lyckats med uthyrning.
Men ett hus av det gamla stadshusets kaliber handlar inte enbart om euro och cent. Byggnaden har ett enormt symbolvärde inte bara för Ekenäs, utan som en viktig del av staden Raseborgs ansikte utåt. Detta symbolvärde minskas inte av att paradingången fortfarande pryds av texten STADSHUS och Ekenäs vapen. Byggnadens placering vid Rådhustorget är dessutom det mest centrala man kan tänka sig i Ekenäs. Ur turismens synvinkel är torget en naturlig utgångspunkt då man vill bekanta sig närmare med Ekenäs sevärdheter. I den meningen måste det betraktas som ett misslyckat beslut att flytta turistbyrån från det gamla stadshuset.
Beslutet om försäljning av stadshuset vittnar om en illavarslande historielöshet och nonchalans för traditioner. Trots att byggnaden inte ursprungligen uppfördes som stadshus, är det i alla fall den funktionen den har haft i ett drygt sekel. Huset är fullt av utrymmen som kan förknippas med olika skeden i Ekenäs 1900-talshistoria. Vad blir kvar av dessa historiska skikt om byggnaden förvandlas till bostäder?
Är idétorkan bland stadens tjänstemän och beslutsfattare faktiskt så svår att man inte kan ta fram ett fungerande koncept på hur stadshuset kunde användas på ett vettigt sätt för stadens behov och intressen? Kanske någon museal funktion kunde flyttas till huset? Sett ur stadsplaneringssynvinkel handlar det om att staden borde föregå med gott exempel i frågan om att hålla den gamla stadskärnan levande. Att förvandla stadshuset till bostäder rimmar illa med den målsättningen.
Budgivningen på stadshuset är redan i full gång. Å andra sidan är staden i slutändan inte tvungen att sälja. Här finns med andra ord ännu förutom hopp också tid för tillnyktring och eftertanke bland beslutsfattarna. Som inspirationskälla till dessa eftertankar kan rekommenderas skriftserien Ekenäs stad och bygd del III där artikeln Hur Ekenäs kom sig till sitt stadshus ingår.

Magnus Cederlöf,

Ekenäs/Esbo

ANDRA LÄSER