Värmeböljan har gjort grusvägarna svåra att underhålla

Långa värmeböljor gör att även grusvägarna blir torra. På sommaren är dammbildning ett vanligt problem, enligt Trafikledsverket. Förutom dammet leder torkan även till att gropar i vägen inte kan åtgärdas.

Grusvägarna i södra Finlands lider av torka.
SPT
30.07.2021 18:47
Enligt Trafikledsverket för långvarig torka med sig utmaningar för vägunderhållsentreprenörerna eftersom det är svårt att hitta metoder som lindrar dammet. Traditionellt har man bland annat använt saltlösningar för att minska på mängden damm.

ANDRA LÄSER