Poesi och musik som förstärkte varandra – en konstälskares dröm för alla sinnen

Kombinationen av musik och poesi i Ekenäs kyrka i söndags var en konstälskares dröm, och fyllde både själ, sinne och hjärta.

Lyckat. Jyrki Kiiskinen och Tua Forsström samarbetade under poesi- och musikkvällen i Ekenäs kyrka i söndags.
Sara Selenius
18.03.2019 10:00
Luftigt och böljande låter Annika Palm fingrarna glida över tangenterna i det inledande stycket Cloches à travers les feuilles (Klockor genom löven) av Claude Debussy. Ett passande namn för glittrande och klingande toner i lydisk harmoni. Med samma behagliga stämning inleder poeterna och författarna Tua Forsström och Jyrki Kiiskinen diktläsning stående bredvid flygeln. Dikterna är tagna ur Forsströms bok Anteckningar/Merkintöjä (2018) och de läser turvis, på svenska och finska. Kiiskinens översättningar har samma rytm och känsla som Forsströms och på så sätt upplever man inte uppläsningen som en översättning, utan mera som ett nytt perspektiv på dikten. Ibland drunknar rösterna och musiken aningen i det kraftiga ekot i salen, men tack vare ett lämpligt tempo på uppläsningen kan man urskilja orden.