Stadsarkivet är öppet tills vidare

Det är sannolikt att samlingarna i framtiden inte kan betjäna allmänheten på samma sätt som i dag.

Arkivmagasinen i huvudbibliotekets bottenvåning har kapacitet att bevara över 900 hyllmeter med handlingar. Arkivet sköts av Elisabeth Wahlström.
Jo och nej.
Uppgifterna som nått redaktionen – att Raseborgs stadsarkiv ska stänga för allmänheten – stämmer inte, men de kan bli verklighet i framtiden.
Stadens arkivarie Elisabeth Wahlström säger att arkivets verksamhet fortsätter som hittills, men att det troligen sker förändringar då hon går i pension om ett par år.
– Det finns inget beslut att stänga arkivet, men jag har svårt att föreställa mig att det anställs någon efter mig.

Hyllorna fylls även i framtiden

Arkivet finns i första hand till för stadens egna behov och arkivfunktionen som sådan kommer inte att upphöra. Staden har en skyldighet att bevara givna handlingar och dessa kommer att kanaliseras till magasinen också i framtiden.
Det troliga alternativet är ändå att jobbet kommer att skötas av stadens övriga kanslipersonal, vid sidan av andra arbetsuppgifter. Det bekräftar stadssekreterare Thomas Flemmich som säger att arkivet i framtiden med stor sannolikhet sköts med de krafter som finns på stadskansliet.

Fusionerna ger jobb

Det som riskerar att försvinna är arkivets allmänna tillgänglighet och möjligheter att ta emot handlingar och material som inte är stadens egna. Arkivet som verkar i Ekenäs i huvudbibliotekets bottenvåning är i dagsläget öppet enligt överenskommelse måndag till onsdag klockan 8-15.
– Det är en bra service såsom vi haft det, säger Flemmich.
Han berättar att det fortfarande i den dagliga ruljangsen ofta behövs handlingar som har sitt ursprung i kommunerna som fanns innan de olika fusionerna och att redan det gett arkivarien mycket jobb.
– Men ju mer tiden går, desto mindre behövs de gamla handlingarna.
Elisabeth Wahlström berättar att det för städer och kommuner i Raseborgs storlek är ganska ovanligt att arkiven kan betjäna allmänheten såsom enheten i Ekenäs gör i dag.
– Det är ingen lagstadgad uppgift.

Många olika samlingar

Till stadsarkivets äldsta dokument hör magistratens och rådstuvurättens urkunder som till vissa delar sträcker sig tillbaka till 1700-talet. I magasinen hittas även bland annat Ekenäs Energis handlingar och privatpersoners och föreningars arkiv.
Fruntimmersföreningen i Ekenäs hör till de föreningar som årligen deponerar nytt material. Det händer också att arkivet tar emot papper som tillhör föreningar som upphört.
När det gäller den här formen av handlingar har arkivet blivit en kanal närmast för föreningar i Ekenästrakten. Pojo lokalhistoriska arkiv i Fiskars museum och lokalarkivet Arresten i Karis spelar en viktig roll i Pojo och Karis.
Wahlström rekommenderar att den som vill besöka stadsarkivet tar kontakt på förhand. Hon jobbar nämligen med jämna mellanrum i en arkivhelhet i landskapsmuseets utrymmen i Björknäs, där tidigare Karis stads handlingar numera finns.

ANDRA LÄSER