Be Ethel om ursäkt

En vädjan till beslutsfattarna för Ethel Storsjös färdtjänst.

Sluta nu äntligen med följetongen kring Ethel Storsjös färdtjänst och medge att det gick snett från början och bär prestigeförlusten och om möjligt, be om ursäkt. Måttet är rågat för skammen över den ovärdiga behandlingen av en 90 åring, som i sin långa tjänsteutövning arbetat för bygdens bästa.

Iris Ericsson

pens. sjukhuspräst, Karis

Irina Andersson

Ingå

Helena och Ralf Backman

Karis

Benita Bast

pens. ekonomieföreståndare, Karis

John Burmeister

Ekenäs

Kristina Burmeister,

pens. läkare, Ekenäs

Dorrit Forsman

Karis

Håkan Hellberg

Karis

Gunilla Holmberg

Karis

Ingrid Hollmerus-Nilsson

Karis

Berndt Holmström

vicehäradshövding, Karis

Carola Holmström

Karis

Carl-Fredrik Holmström

Bromarv

Anki Lindholm

Karis

Gunilla Ljungqvist

pens. överskötare, Ekenäs

Christine Linnokari

Karis

Maria Meller

Ekenäs

Johan Mångård

Karis

Heidi Schaterin

Ingå

Tor Werner

Karis

Agneta Westerlund

pens. avd. skötare, Ekenäs

ANDRA LÄSER