Ledare: Vi träffas på nätet – alltid

Sociala medier har suddat ut många invanda gränser. Någon väg tillbaka finns inte.

LedareThomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
30.01.2023 19:32
En stor del av den vakna tiden sker på nätet så det är absolut ingen överraskning att en rykande färsk doktorsavhandling konstaterar att sociala medier också suddar ut gränserna för arbete och tiden utanför det.
Det är Anna Maaranen som i fredags disputerade vid Svenska handelshögskolan Hanken om just sociala medier och närvaron där. Maaranen konstaterar att sociala medier – med allt från klassiska Facebook, Instagram, Twitter och Reddit till mera moderna varianter som TikTok och BeReal – har blivit en central del av dagens sociala liv som till en stor del nu sker online. 
Man kommunicerar genom sina mobilskärmar och interaktionerna möjliggörs av plattformar för sociala medier där det dessutom växer fram en ny dynamik.

ANDRA LÄSER