Insändare: Vi ska inte föda vid vägrenen!

08.09.2022 13:05 UPPDATERAD 08.09.2022 13:18
En trygg och jämlik förlossningsvård måste säkras. Under en tioårsperiod har antalet förlossningssjukhus i Finland minskat med nästan 30 procent, från 32 stycken år 2010 till 23 stycken år 2020. Under samma tidsperiod har de oplanerade förlossningarna utanför sjukhuset, och däribland förlossningarna på väg till sjukhuset, ökat. Den här trenden måste brytas!
Varje förlossning ska upplevas trygg av föderskan och den nya familjen. Till det hör bland annat att en kvinna inte ska behöva oroa sig för att tvingas föda sitt barn på vägen eller i en ambulans till följd av att avståndet till närmaste BB är långt. Patientsäkerhet är någonting alla har rätt till, även de bosatta utanför huvudstadsregionen.
I tidningen Länsi-Uusimaa ingick i veckan en artikel där direktören för Lojo sjukvårdsområde Ville Pursiainen berättar att olika sparalternativ kartläggs. Pursiainen betonar också att inga beslut är fattade då det kommer till stängning av Lojo BB. Att det nu ens spekuleras om att Lojo BB:s framtid kunde vara hotad är mycket upprörande och absurt!
För mig står det alldeles klart att vi måste se till att familjer inte riskerar bollas fram och tillbaka då enskilda stora förlossningsavdelningar är fulla. Det måste finnas tillräckligt med plats för alla, trygga förlossningar måste kunna garanteras. Det måste vara slut på att stänga förlossningssjukhus.
När HUS budget nu diskuteras och det sedan fattas beslut behöver det kommas ihåg att de mindre sjukhusen ska utvecklas. Närsjukhusen har en mycket viktig roll och ska ha olika specialansvar. Västra Nylands välfärdsområde har i enlighet med lag i uppgift att stödja utvecklingen av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet, även i det arbetet är inte minst Raseborgs sjukhus av viktig betydelse.
Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, stadsstyrelseordförande i Raseborg