Åtta våtmarker har restaurerats för andfåglar – projektet Sotka fortsätter i år

Målet med Jord- och skogsbruksministeriets projekt Sotka är att återställa minst 40 våtmarker för att underlätta andfåglarnas häckning.

Åtta våtmarker har hittills återställts inom ramen för projektet Sotka, och fler ska det bli, meddelar Finlands viltcentral.
SPT
15.02.2021 18:00
Åtta våtmarker har hittills restaurerats inom ramen för Jord- och skogsbruksministeriets projekt Sotka vars mål är att förbättra andfåglars levnadsförhållanden. Det meddelar Finlands viltcentral som koordinerar restaureringen av våtmarker. Projektet började i fjol och målet är att återställa minst 40 våtmarker.
De områden som hittills valts ut är huvudsakligen gamla torvmossar, fuktiga sänkor och uttorkade eller igenvuxna tjärnar. De kan förvandlas till våtmarker genom reglering av vattennivån. Finlands viltcentral räknar med att ett tjugotal dammbyggen kan börja i sommar.
Bläsanden är en av de andfåglar som Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands viltcentral försöker hjälpa genom restaurering av våtmarker. Arkivbild.
– Det är viktigt att man med åtgärderna kan hjälpa sjöfåglar på tillbakagång, såsom bläsänder, dykänder samt stjärt- och skedänder, att föröka sig. I våtmarkernas mosaik av grunt vatten och växtlighet trivs ryggradslösa djur, vilka är viktig föda för växande andungar, säger planeraren Holtti Hakonen vid Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.
Jord- och skogsbruksministeriet har reserverat 3 miljoner euro för projektet Sotka under åren 2020–2021. Förutom våtmarksrestaurering ingår bland annat restaurering av myrar och fångst av små rovdjur i projektet.