Makten tillhör de unga

Låt dem ta plats i förarsätet.

Kommunalvalet är över och det är dags att gratulera både nya och omvalda fullmäktigeledamöter till deras viktiga uppdrag.

Ändå kvarstår det viktigaste valet, nämligen nomineringen av personer till nyckelpositionerna i kommunen. Erfarenheten visar att man lätt låter de gamla fortsätta på de tunga posterna som stadsstyrelsemedlemmar och nämndordförande.

Under kommande fullmäktigeperiod kommer man att gjuta grunden för de nya kommunernas uppgifter och funktion. Framtidens kommun är först och främst en bildningskommun. Kommunens viktigaste uppgift blir att producera utbildningstjänster för barn och unga. I andra hand har kommunen som uppgift att utveckla näringslivet och säkerställa att kommunen utvecklas ekonomiskt och demografiskt. De uppgifter inom social- och hälsovården som blir kvar inom kommunen berör däremot alla befolkningsgrupper.

I båda av kommunens två viktigaste uppgifter är alltså den unga och yrkesverksamma generationen i nyckelrollen. Därför skall vi låta dem ta plats i förarsätet.

Jag uppmanar alla fullmäktigeledamöter, väljare och partiaktiva att driva och säkerställa att de unga vuxna får reell makt i framtidens kommun.

Sture Fjäder

ordförande, Akava

ANDRA LÄSER