Sjundeå planerar att köpa mera mark – denna gång har anbudet kommit av ägaren

Ägaren till två markområden i centrala Sjundeå har erbjudit kommunen att köpa dem. Tekniska nämnden behandlar anbuden i kväll.

Ett 2,715 hektar stort område intill platsen där den nya brandstationen ska byggas, och ett 1,39 hektar stort område invid Brännmalmsbågen har erbjudits till Sjundeå kommun. Det större området består främst av åker, det mindre är avverkat skogsområde. För den större tomten vill ägaren ha 40 700 euro, för den mindre är priset 20 800 euro.
Enligt planeringschefen, som berett ärendet för tekniska nämnden, ligger fastigheterna på platser som lämpar sig för utvidgandet av kommuncentrum. Förslaget i tekniska nämnden är därför att anbuden godkänns.
Kommunen har ännu inte använt något av de 270 000 euro som reserverats för anskaffning av fastigheter och råmark. Däremot har kommunen beslutat att använda sin förköpsrätt på ett 42 000 kvadratmeter stort område som såldes i juni. Beslutet fattades i augusti och väckte kritik bland en del förtroendevalda och markägarna. Området kostade kommunen 49 500 euro.
I fjol köpte kommunen 6,1660 hektar mark vid Vargstigen för 110 988 euro, och en mindre tomt på en hektar för 18 000 euro. Kommunen köpte också en tomt mellan Fanjunkars och Aleksis Kiven koulu, Lill-Bruses, för 285 000 euro.

ANDRA LÄSER