Bok om barndom öppnar ögonen

Berättelsen om Mustafa Saeed Al-Hashims uppväxt i Bagdad får mycket respons. Mustafas vardag i Finland fylls med jobb och språkstudier. Målet är en studieplats vid Åbo universitet.

Vanligt liv. Mustafa Saeed Al-Hashim vill visa att människor som är på flykt är som alla andra människor. Anna Lena Bengelsdorff har redigerat hans bok.
25.11.2018 15:15 UPPDATERAD 25.11.2018 15:07
Rutinerna på dagis, de första åren i skolan, utfärder, fritiden – det är en vanlig vardag och en god barndom som målas upp i boken om Mustafa Saeed Al-Hashims uppväxt i Bagdad, en skrift som också lyfter fram den civilisation som präglat och fortfarande är närvarande i den irakiska huvudstaden.
Det är också syftet med den färska boken – att påminna om att människor som tvingats lämna sitt hemland likt Mustafa ofta vuxit upp i normala förhållanden.
– Det är just det vi vill visa med boken, att flyktingar inte bara är flyktingar, utan människor med ett förflutet, en familj, drömmar och förhoppningar, säger Mustafa och berättar att han fått väldigt god respons på innehållet i boken.
Han uppträdde nyligen på bokmässan i Helsingfors, där han intervjuades av författaren Claes Andersson och även hann tala med många människor.

Biskop skrev brev

Alldeles speciellt uppskattar Mustafa det brev som ärkebiskop emeritus John Vikström skickat honom med kommentarer om boken.
– Jag känner mig verkligt hedrad. Det som är så fint med brevet, som jag läst gång på gång, är att John Vikström precis förstått vad jag vill ha sagt med boken.
– Den fostran och de värderingar som jag fick i mitt hem och av min far har hjälpt mig i livets olika situationer. Jag tänkte mig boken som en hyllning till mina föräldrar.

Stor upplaga

Det är författaren Anna Lena Bengelsdorff som redigerat boken, som har titeln En barndom i Bagdad. Den kom till så att Anna Lena diskuterade med Mustafa på engelska och sedan skrev ner texten på svenska.
– Texten är ordagrant Mustafas. Han är en fantastisk berättare.
Boken omfattar 88 sidor och är i mindre format. Publikationen ges ut på Anna Lena Bengelsdorffs förlag Kila Bok i tre olika språkversioner: Svenska, finska och engelska. Den totala upplagan är 5 000 exemplar.
– Vi har även skickat boken till alla riksdagsledamöter, säger Anna Lena.
I följebrevet till beslutsfattarna berättas att Mustafa Saeed Al-Hashim flydde för drygt tre år sedan från Irak till Finland och att han sammanställt boken medan han väntat på asylbesked.
Respons flyter hela tiden in. Anna Lena visar ett mejl som droppar in under den här intervjuns gång. I det sägs att boken är humant skriven och att den hjälper oss förstå hur lika vi är varandra.

Förödande krig

Mustafa vill ogärna gå in på detaljer om varför han tvingats lämna sin hemstad, men orsakerna är förknippade med den situation som råder alltsedan det senaste kriget.
Anna Lena konstaterar att ingen frivilligt lämnar de nära och kära.
Mustafa säger att kriget mellan Iran och Irak på 1980-talet var ett mer ordinärt krig mellan två länder, medan det senaste kriget med USA som aktiv part kluvit nationen och sått en väldig missämja och oro.
– Kriget har splittrat landet.
I förordet till boken lyfter Anna Lena Bengelsdorff fram den roll som Bagdad haft för att föra vårt eget antika kulturarv vidare. Det bevarades i staden under de mörka århundradena i Europa, för att återbördas till vår kultursfär via de muslimska morerna i Spanien.
– Det här är en sak som vi gärna kunde komma ihåg nu, när vi firar det europeiska kulturarvsåret.

Vill studera

Till Finland kom Mustafa för tre år sedan. Det var i samband med att han och två andra irakiska män sökte jobb i västra Nyland som han kom i kontakt med Anna Lena, som tillsammans med sin man Carl-Erik Bengelsdorff driver Kila gård i Öby.
Anna Lena och Carl-Erik beslöt anställa männen på gården, där de hann arbeta en sommar.
– Först var vi arbetsgivare, nu är vi vänner, säger hon.
Sedan ett år tillbaka arbetar Mustafa som assistent åt en äldre person som har en demenssjukdom. Jobbet upptar det mesta av hans vardag.
Vid sidan om förkovrar han sig i svenska; grunderna i finska har han lärt sig redan tidigare.
Men framför allt förbättrar han sina kunskaper i engelska för att uppnå den nivå som krävs för en studieplats i ett magisterprogram inom läkemedelsutveckling vid Åbo universitet.
– Det är mitt mål nu, att få börja studera där.
Nys om den nämnda utbildningen fick Mustafa då han hade turen att få kontakt med Jessica Rosenholm, som är professor i farmaci vid Åbo Akademi. Det var hon som förslog de nämnda studierna som går på engelska.
I bagaget har Mustafa tre års studier i farmakologi och en magisterexamen i humanbiologi, som han avlade i Bagdad.

Berättar gärna

Mustafa Saeed Al-Hashim bor och jobbar i Helsingfors. Det här samtalet för vi ändå på Kila gård, som är väl bekant för Mustafa.
– Jag känner mig som en del av familjen.
Mustafa upplever Finland som ett tryggt och utbildat land, dock inte speciellt mångkulturellt.
– Under den första tiden här kände jag mig väldigt ensam. Men efter att jag träffade Anna Lena och hennes familj har mycket förändrats för mig.

Kommer du att medverka i fler böcker?

– Just nu fokuserar jag på jobbet och studierna. Men jo, kanske i framtiden.