Raseborgs gymnasium på is – kunde ha äventyrat statliga pengar

Tanken var att de svenska gymnasierna i Ekenäs och Karis skulle bilda en administrativ enhet från och med i höst. På ministeriehåll har man dock meddelat att detta kan påverka de statsandelar som gymnasierna hittills har erhållit.

Karis-Billnäs gymnasium får tillsvidare fungera som en separat administrativ enhet.
Stadens tjänstemän har försökt få garantier från undervisnings- och kulturministeriet för att genomförandet av den tänkta samordningen inte medför några som helst negativa ekonomiska konsekvenser för Raseborg.
Det finns fortfarande osäkerhetsmoment beträffande de så kallade smågymnasietillägget i de stadsandelar som staden får.
Så länge som Raseborg upprätthåller dessa skilda gymnasieenheter erhåller staden extra statsandelar i form av smågymnasietillägg. Kravet är att gymnasieenheterna ska uppfattas just som enskilda enheter. Det innefattar bland annat att antagningen sker separat för respektive skola. Det är också oklart om ett samordnande kan genomföras så att det nya gymnasiet skulle ha ett gemensamt namn, man har hittills talat om Raseborgs gymnasium.

"Oklokt forcera"

Samordnandet av gymnasiernas administration kan genomföras utan att gymnasiernas officiellt fusioneras. En gemensam administration med en rektor skulle också svara på det effektiveringskrav som fastställts inom processen Raseborg 2020.
Men då det inte finns några brådskande krav på samordnandet skulle det vara oklokt att forcera verkställigheten innan man vet att samordnandet med säkerhet kan genomföras utan att staden riskerar gå miste om några statsandelar.
Därför beslutade bildningsnämnden i tisdags att skjuta upp verkställigheten.
Beslutet betyder också att bildningsnämndens svenska sektion bör fatta ett nytt beslut om beträffande ledarskapet för gymnasieutbildningen i Raseborg. Man beslutade tidigare att rektorn för Ekenäs gymnasium, Mikael Eriksson, skulle bli rektor för det gemensamma gymnasiet.