Nytt negativt beslut om färdtjänst för Ethel baseras delvis på hörsägen

Raseborgs social- och hälsovårdsnämnds sektion för klientärenden har avslagit Karisbon Ethel Storsjös anhållan om färdtjänst igen. Sektionen möttes förra veckans onsdag och baserar bland annat beslutet på hörsägen från en anonym källa.

För att Ethel ska komma ut hjälper en granne till med påklädning och ser till att hon tryggt tar sig ner för den tolv trappsteg höga trappan.
20.10.2020 07:00
VN har under hösten följt 89-åriga Karisbon Ethel Storsjös kamp att återfå rätten till färdtjänst enligt handikapplagen. Efter att hennes serviceplan uppdaterats i februari i fjol förnyades inte hennes rätt till färdtjänst. Hon hade två år tidigare, 2017, beviljats färdtjänst på grund av gravt handikapp.
Ethel och hennes anhöriga godtog inte det negativa färdtjänstbeslutet, Ethel har inte heller godkänt serviceplanen. Klientsektionens beslut överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol, som i juli i år fastslog att Ethels handikapp inte utretts tillräckligt. I september utsattes Ethel därför för ett busstest (VN 15.9).
I onsdags sammanträdde så social- och hälsovårdsnämndens sektion för klientärenden. Sektionen beslöt som chefen för social service Mikaela Heinonen-Lindholm föreslog – nämligen att avslå Ethel Storsjös anhållan om färdtjänst. Ärendet föredrogs på sektionens möte av social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg. Klientsektionens ordförande är Roger Engblom, SFP, och de två övriga medlemmarna är Mona Wickström, SFP, och Petra Baarman, SDP.

ANDRA LÄSER