Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 15 maj–26 maj 1923.

VN 26 maj 1923
21.05.2023 12:01 UPPDATERAD 23.05.2023 15:58
FÄRSK UTGÅVA. Vårhälsning, utgiven av Hangö lutherska församlings ungdomskrets, har utkommit med sin tolfte årgång.
---
Under pingstdagarna säljes den i kyrkan efter avslutad gudstjänst.
BYBATALJ. En större batalj utkämpades under pingsthelgen å Jordansby i Tenala. I bataljen skall ha deltagit ett tiotal personer, och flere av dem voro senare tvungna att anlita läkare för att få såren ombundna. Enligt uppgift ha Jordansbyborna blivit överfallna av Grundbybor.
GAMMELGÄDDAN. I den s.k. Danskogfladan i Ekenäs skärgård fångades den 22 dennes i grimnät en gädda av sällsynta dimensioner. Den vägde drygt 12 kg, mätte i längd 1,75 m och i omkrets 0,53 m. Då man öppnade gäddan, fanns – delvis ännu i svalget – en braxen av 0,485 meters längd, och var gäddans vikt efter det braxnen, vars huvud redan begynt undergå förruttnelseprocessen, 10 3/4 kg.
BANKHUS. Fröken E. Petterssons gård vid Köpmansgatan har genom köp övergått till Karis Sparbank. Tillträdet sker den 1 juni.
SÅNG. Sångafton å Starkom folkskola i morgon, pingstdagen kl. 7 e.m. påminna vi om. Karis östra ungdomsförening är arrangör, och vi veta av tidigare tillställningar att man där arrangerar goda program.
TEATER. Vid månadsmöte andradagen pingst beslöt Syd-Lojo Ungdomsförening att återupptaga det dramatiska samarbete med Svartå Ungdomsförening, som för några år sedan redan igångsattes men måste avbrytas främst på grund av föreningshusets i Syd-Lojo brand. En kommitté av tolv personer tillsattes och fick att jämte delegerade för Svartåföreningen taga saken om hand och bringa den i hamn.
Den sammansatta kommittén sammanträder i närmaste framtid för diskussion om pjesval, rollbesättning m.m.
STREJKEN SLUT. Stockflottarstrejken i Lojo avblåstes i onsdags, då arbetarna återgingo till arbetet på de gamla villkoren.
NY JOBBORT. Telegrafisten vid Billnäs station S. A. Lindström har transporterats till en liknande befattning vid Sjundeå station.
FARLIGT HOPP. Då lokaltåget, som 12.52 på dagen avgår från Helsingfors till Karis, i måndags passerade Sjundeå station, inträffade en sorglig olyckshändelse, i det att en gosse E. Berglund från Grennäs försökte hoppa på det redan i gång varande tåget, men föll från detsamma och krossade ena benet. Han fördes med bil till Kyrkslätts sjukhus.
FARA FÖR KRIG. Daily Telegraphs diplomatiska redaktör yttrar i en artikel senaste söndag rent ut, att faran för krig mellan Turkiet och Grekland är överhängande. Den allmänna uppfattningen är, framhåller han, att Angora-regeringen önskar ett nytt sådant krig, men icke förr än om några veckor; dels kan Turkiet icke förr bli färdigt med sina militära förberedelser, dels hoppas den turkiska generalstaben, att den genom att ytterligare i någon mån draga ut på tiden skall lyckas ödelägga moralen i den grekiska hären samt uttömma Greklands finansiella krafter.
KUNGEN HJÄLPER. Svenska konungen har skänkt 10 000 kronor såsom bidrag för lindrandet av den kyrkliga, sociala och kulturella nöden i Tyskland.
PÅVEN HJÄLPER. Påvliga delegationen för Ruhr Testa har å påvens vägnar till riksarbetsministern överlämnat 20 000 lire för en asyl i Berlin för hemlösa.
SVARTVAROR. Moderna svarta och vita tyger billigast i Ekenäs Likkist- & Svartvarumagasin. Kungsg. 9. Tel. 124. (Annons).

Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER