Institutet för hälsa och välfärd: Sju bekräftade fall av omikron i Finland

Fyra fall av coronavirusvarianten omikron har påträffats i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, två i Norra Savolax och ett i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Institutet för hälsa och välfärd uppger att alla fall är kopplade till samma smittkedja.
SPT
04.12.2021 15:11 UPPDATERAD 04.12.2021 15:12
Sju fall av coronavirusvarianten omikron har bekräftats i Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd på lördag förmiddag.
Institutet uppger att samtliga fall är kopplade till samma smittkedja.
Fyra av fallen har påträffats i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, två i Norra Savolax och ett i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Institutet konstaterar att de lokala myndigheterna kartlägger de som kan ha exponerats för viruset och vidtar åtgärder för att förhindra att de sprids vidare.
Institutet betonar att samma rekommendationer om att ta vaccin, hålla säkerhetsavstånd, bära munskydd och vara mån om handhygienen gäller för alla varianter av viruset.
Om man får symtom ska man hålla sig hemma och vid behov ta sig till ett coronatest.
Alla de som insjuknat i Egentliga Finland har lindriga symtom och har inte behövt sjukhusvård, uppger sjukvårdsdistriktet.

ANDRA LÄSER