Onödiga svängar på skolvägen

I Raseborg är trebarnsfamiljen Karlsson i Öby missnöjd med hur staden ordnat, eller egentligen inte ordnat, skolskjutsarna för barnen som går i tre olika skolor.

I stället för transport har staden med tjänstemannabeslut betalat familjen kilometerersättning.

ANDRA LÄSER