Byarna formar Raseborgs strategi

Raseborg behöver en ny strategi för de kommande fyra åren. Nu ska invånarnas åsikter och tankar samlas in.

Strategiarbete. Utvecklingschef Fredrika Åkerö är sekreterare för strategiarbetets styrgrupp.

– Det kanske låter abstrakt, men strategin är som ett rättesnöre för fullmäktige de kommande fyra åren och är därför viktig, säger utvecklingschef Fredrika Åkerö.

Därför görs ett omfattande arbete för strategin. En webbenkät för invånarna kommer dyka upp på stadens webbplats någon gång före årsskiftet. Där får invånarna fylla i vad som är viktigt att satsa på i Raseborg.

– Om strategin inte görs ordentligt är det svårt att få gänget med sig. Vår strategi ska inte bara vara ett dokument som bara ligger någonstans.

Staden har också en enkät för personalen.

Samlar lokalkännedom från byarna

I november och december ordnas workshoppar i åtta byar i Raseborg. Alla intresserade får delta.

– Vi hoppas att lokalkännedom i byarna som andra inte vet om kommer fram, säger Åkerö.

Deltagarna delas in i mindre grupper för att uppmuntra alla att delta aktivt och att allas tankar om vad som är viktigt i byn kommer fram.

– Det här är ett format som är mer givande att delta i och ett effektivare sätt att få fram så mycket som möjligt.

Under workshopparna försöker man exempelvis reda ut vad god service eller kvalitativ äldrevård innebär.

– Vad gör att det är bra vård? Det kan betyda olika saker.

Deltagarna behöver inte ha någon förhandskunskap, bara sina egna tankar.

– Det är fint att vi har olika byar, det ska vi ta fram som en styrka.

Åkerö har varit i kontakt med aktiva byaföreningar och andra aktörer på förhand.

– Det är naturligt med samarbete med lokala aktörer, vi ordnar tillställningen med dem som bor där.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist deltar i workshopparna i byarna.

Får hjälp av konsult

Tidtabellen är stram. Ett strategiutkast där all information som fås ut av enkäter och workshoppar ska vara klar tills våren. En slutlig strategi ska godkännas i fullmäktige i maj 2018.

Till sin hjälp med hela arbetet har staden Reidar Wasenius från företaget Kissconsulting.

Konsultföretaget valdes via en offertförfrågan. Företaget valdes eftersom de hade erfarenhet av att jobba med både kommuner och privata företag.

– I våra upphandlingskriterier ingick krav på referenser.

Firman hade också ett konkurrenskraftigt pris.

Öppna workshoppar i byarna

22.11 Pojo kl. 18-20, Stämbacken, Hanna Gardbergsvägen 1.

23.11 Tenala kl. 18-20, Villa Christine, Germundbyvägen 12.

28.11 Ekenäs kl. 18-20, Hotel Sea Front, Vitsippsgatan 2.

7.12 Bromarv kl. 18-20, Villa Vera, Bromarvvägen 1815.

13.12 Fiskars kl. 18-20, Lokalen, Fiskarsvägen 12.

14.12 Svartå kl. 18-20, platsen ännu öppen.

18.12 Snappertuna kl. 18-20, Tunaborg, Snappertuna Kyrkväg 129.

19.12 Karis kl. 18-20, platsen ännu öppen.

ANDRA LÄSER