Avanti bjöd på musikens Toyota Corolla

Avantis turnéprogram tog fasta på klassikerbegreppet i ett kompakt men generöst musikpaket

En sextett ur Avanti trollband publiken i Snåresalen i söndags.
26.10.2021 18:01
I söndags (24.10) kunde en talrik Ekenäspublik äntligen ta del av den konsert som hade utlysts redan halvtannat år sedan, nämligen Avantis mönstring av alla tiders klassiker, eller enligt programbroschyren Från Beethoven till Ellington. Som proffsorkester är Avanti formbar och består av varierande besättningar efter behov, och till Snåresalen hade man kommit som en sextett: fyra stråkar, klarinett samt klaver i tre olika skepnader: piano, orgelharmonium och cembalo.
Avantis konstnärlige ledare, klarinettisten Kari Kriikku, lotsade in publiken i klassikernas värld; inledningsmusiken, Jukka Tiensuus Tombeau de Beethoven (komponerad 1980), framfördes med tillhörande skämtsam mimik. Under hela sin närmare fyrtioåriga existens har Avanti strävat efter att ruska om i den konventionella orkesterinstitutionen och deklarerat "å ena sidan behovet av sammusicering på högsta möjliga nivå bland ivriga och skickliga musiker, å andra sidan medvetenheten om att Finland behöver en fördomsfri och flexibel ensemble som uppför sådan repertoar som annars skulle förbli ospelad”.
Efter inledningsmusiken tog Kriikku till orda och gav en kort resumé över Tiensuus nyss hörda verk: alla noter var skrivna av Beethoven, omorganiserade av Tiensuu och anpassade till en fond av Beethovensinspelningar som klingade ur ett par högtalare på var sin sida av estraden. Kriikku, pianisten Jouko Laivuori och cellisten Mikko Ivars stod för styckets levande inslag. Av allt att döma skapade musiken en god stämning som gav mersmak i publiken som stortrivdes.

ANDRA LÄSER