Återstående medel kan gå till utegym

Arbeten med det planerade utegymmet i Karis kanske kan påbörjas i år. Men bara om det blir pengar över efter andra projekt.

Eventuellt kan planering och grundarbeten för att förverkliga ett utegym i Karis ändå starta i år – det vill säga om det blir medel över efter att andra arbeten utförts. (Arkivbild från Hangö)

Fritidsnämnden som möttes i torsdags föreslår för tekniska nämnden att investeringsanslaget för fritidsanläggningar för 2018 omfördelas så att 130 000 euro används för byggande av ishockeyrink och näridrottsplats i Pojo.

För fas 2 av förnyandet av belysningen vid Västerby-motionsspår föreslås att man använder 50 000 euro.

95 000 euro föreslås gå till parkeringsområde och nya omklädningsutrymmen vid Österby sportplan.

Det planerade utegymmet i Karis har däremot strukits från fritidsnämndens lista över satsningar. Om det blir medel över kan de användas för att påbörja planeringen av Karis utegym samt grundarbetet med det, föreslår nämnden.