Återstående medel kan gå till utegym

Arbeten med det planerade utegymmet i Karis kanske kan påbörjas i år. Men bara om det blir pengar över efter andra projekt.

Eventuellt kan planering och grundarbeten för att förverkliga ett utegym i Karis ändå starta i år – det vill säga om det blir medel över efter att andra arbeten utförts. (Arkivbild från Hangö)
Fritidsnämnden som möttes i torsdags föreslår för tekniska nämnden att investeringsanslaget för fritidsanläggningar för 2018 omfördelas så att 130 000 euro används för byggande av ishockeyrink och näridrottsplats i Pojo.
För fas 2 av förnyandet av belysningen vid Västerby-motionsspår föreslås att man använder 50 000 euro.
95 000 euro föreslås gå till parkeringsområde och nya omklädningsutrymmen vid Österby sportplan.
Det planerade utegymmet i Karis har däremot strukits från fritidsnämndens lista över satsningar. Om det blir medel över kan de användas för att påbörja planeringen av Karis utegym samt grundarbetet med det, föreslår nämnden.
ANDRA LÄSER