Parkering behövs vid simhuset

08.12.2016 11:10 UPPDATERAD 08.12.2016 10:08
Tekniska nämnden önskar fortsättningsvis en möjlighet att köra till och kunna parkera vid simhuset på Fabriksudden i Hangö. Nämnden behandlade tekniska sektorns utlåtande till detaljplaneförslaget för Fabriksudden på sitt möte i onsdags. Avdelningen för kommunteknik har påpekat bristen i planförslaget redan tidigare, men nämnden ville nu ytterligare understryka behovet av en liten parkering. I nuläget är den sista sträckan ut till simhuset enbart tillåten för servicetrafik.
Kommuntekniken har tidigare även påpekat att planen inte möjliggör den utvidgning av Östra hamnen som staden visionerar. Hamnen skulle i framtiden kunna byggas ut med upp till 150 båtplatser mellan Fabriksudden och Märaskär. Till Märaskär skulle man då även kunna bygga en gångförbindelse och utnyttja ön för bland annat vattensport. Vattenverket påpekar att man för dessa planer redan nu borde ta i beaktande vattenförsörjningen via Fabriksudden.

ANDRA LÄSER