Flytt i barndomen kan öka risken för att hoppa av skolan

Skolan har en viktig roll i att integrera nyinflyttade, säger forskare som kartlagt hur flyttande påverkar sannolikheten att hoppa av skolan.

Det kan ta tid att skapa nya sociala skyddsnätverk på en ny ort.
När en familj flyttar antar man ofta att den får det bättre socialt eller ekonomiskt på den nya orten. Forskning visar ändå att det kan påverka barns välbefinnande på ett negativt sätt om familjen flyttar under barndomen.
Att flytta kan till och med öka risken att barnet hoppar av skolan efter den grundläggande utbildningen, visar ny forskning vid Åbo universitet.
Forskningen kartlägger sambandet mellan att flytta och hoppa av skolan i Finland och Tyskland. I Finland var faktorerna bakom flytten, som föräldrarnas skilsmässa eller arbetslöshet, ofta en bidragande orsak till att barnet hoppade av skolan.
– När familjen flyttar måste föräldrarna ofta skapa nya sociala skyddsnätverk. Det kan leda till att de inte har lika mycket krafter kvar för att stödja sina barn, säger forskare Elina Kilpi-Jakonen i pressmeddelandet.
Därför har skolan en viktig roll i att integrera människor som flyttar såväl inom landet som från utlandet i skolans sociala nätverk, säger hon.
ANDRA LÄSER