"Raseborgs sjukhus måste kompenseras"

HUS styrelse behandlade budgetförslaget för 2019 på sitt möte i dag. I förslaget ingår en skrivning som skulle innebära att Raseborgs sjukhus mister sina gynekologiska operationer.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS möttes i morse och hade bland annat budgeten för nästa år på agendan. Budgetförslaget bordlades och behandlas nästa gång den 3 december. Budgeten ska fastställas av HUS fullmäktige den 13 december.
För Västnyland är budgetförslaget intressant eftersom det i förslaget finns en skrivning om att de gynekologiska operationerna vid sjukhusen i Ekenäs och Borgå flyttas till andra enheter. Orsaken är de båda sjukhusen saknar förlossningsavdelning.
Det är i praktiken redan bestämt att de gynekologiska operationerna flyttar – men SFP:s representant i HUS styrelse Björn Månsson säger att han kommer att göra ett motförslag om att riva upp beslutet. Beslutet har fattats på tjänstemannanivå.
– Om inte det går bör både Raseborgs och Borgå sjukhus kompenseras med andra operationer, säger han.
För Borgås del är det redan klart. Sjukhuset har lovats flera ögonoperationer och även öronoperationer.
– För Raseborgs sjukhus är det ännu inte klart med ersättande operationer, men det bör sjukhuset få.
Det görs årligen omkring 100 gynekologiska operationer vid Raseborgs sjukhus.