Manualen för havsområdets natur är här

Raseborgs miljöbyrå har i samarbete med Yrkeshögskolan Novia slutfört och presenterat projektet Havsmanualen. Manualen ger noggrannare information om kommunens havsmiljö och verktyg för att bevara den.

Fokus på hav. Havsmanualen, manualen för kommunens havsmiljö, är nu tillgänglig för alla.
Projektet Havsmanualen utfördes under tiden 2014-2016 av Raseborgs miljöbyrå tillsammans med Yrkeshögskolan Novia. De har utrett naturens tillstånd inom Raseborgs kustvatten, samt faktorer som påverkar tillståndet.
– Miljöbyrån tog initiativet till projektet och var den ansvariga parten, medan personalen på Yrkeshögskolan Novia förverkligade det hela, säger Aapo Ahola som är miljöinspektör på Raseborgs stad.

Tillgänglig för alla

Resultatet från projekt Havsmanualen är här och finns nu tillgängligt via öppen karttjänst. Enskilda beskrivningar för vattenområden finns att tillgå från kommunens hemsida. Vem som helst kan ta del av utredningens resultat som fungerar som en manual för havsområdets natur.
– Det här med att undersöka undervattenmiljön är ganska nytt, men fler noggrannare och mer omfattande undersökningar behövs och därför är Havsmanualen bra, säger Ahola.

Fokus på den lokala havsmiljön

Projektets utredning består av kartmaterial med information om bland annat vattenområdens ekologi, naturvärde och påverkan från mänskliga aktiviteter, samt av olika vattenområdens textbeskrivningar med konkreta rekommendationer och råd för hur dessa områden kan användas och vårdas.
– Havsmanualen påminner om det nationella Wallmo-projektet, men vi har fler undersökningspunkter och fokus ligger fullständigt på den lokala miljön.

Multianvändbar manual

Havsmanualen kan dessutom användas till att identifiera och prioritera kustnära vattenområden i behov av skötsel- och restaureringsåtgärder, exempelvis områden som skulle gynnas av anläggandet av våtmark.
– Syftet är att bjuda ett noggrannare verktyg för mark- och vattenägare, miljöorganisationer, tjänstemän och beslutsfattare, samt andra intresserade, säger Aapo Ahola.

Vattenråd

Havsmanualen är ett tvåårigt projekt som Raseborgs miljöbyrå tagit initiativ till.
Yrkeshögskolan Novia, Raseborg, har utfört projektet.
Resultatet är en geografisk informationstjänst med råd om hur man förvaltar kustvattnet i kommunen.
Den största finansiären är Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse.
Andra samarbetspartner är Nylands NTM-central, Forststyrelsen, Tvärminne zoologiska station med flera.
ANDRA LÄSER