Från finskspråkiga hem till att jobba på svenska vid Nylands brigad – "Förstås säger man fel ibland, men ingen är perfekt"

I det militära handlar det ofta om klart uttalade direktiv och alla vet vad som gäller. Dit hör definitivt faktum att man oberoende av eget modersmål skall utbilda på svenska vid Nylands brigad i Ekenäs. VN träffade fyra finskspråkiga från personalen som nu jobbar på svenska.

Kommendör Janne Sarpoma (fr.v), premiärlöjtnant Anna-Kaisa Lukkari, sergeant Antti Palosaari och kaptenlöjtnant Kari Laurila arbetar alla fyra vid svenskspråkiga Nylands brigad, men kommer från finskspråkiga hem.
05.11.2021 07:00 UPPDATERAD 05.11.2021 08:00
Kommendör Janne Sarpoma, 55 år, kaptenlöjtnant Kari Laurila, 35, premiärlöjtnant Anna-Kaisa Lukkari, 30, och sergeant Antti Palosaari, 22, må ha olika utbildning och bakgrund, men en sak har de gemensamt. De arbetar alla fyra vid svenskspråkiga Nylands brigad, men kommer från finskspråkiga hem.
– Jag växte upp i Tammerfors och även om det bor en grupp svenskspråkiga där så var det en väldigt finsk omgivning, säger Kari Laurila, som i dag bor i Esbo.
Janne Sarpoma å sin sida kommer Suodenniemi, som numera är en del av Sastamala, medan Anna-Kaisa Lukkari är från Korsholm. Antti Palosaari är uppvuxen i Borgå.

ANDRA LÄSER