Prislappen bestämmer hur stor gymnastiksal Katarinaskolan i Karis får

Katarinaskolan i Karis behöver renoveras – det har stått klart i flera år. Dessutom behövs en större gymnastiksal. I måndags godkände Raseborgs stadsstyrelse en uppdaterad projektplan för skolans renovering och tillbyggnad. Planen behövde uppdateras eftersom tillbyggnaden där skolans nuvarande gymnastiksal finns inte får rivas.

Katarinaskolans renovering har varit aktuell i flera år.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
26.01.2023 16:30 UPPDATERAD 27.01.2023 12:02
Stadsstyrelsen i Raseborg godkände enhälligt en uppdaterad projektplan Katarinaskolan på sitt möte i måndags. Stadsstyrelsen beslutade initiera en detaljplaneändring för att möjliggöra en ny tilläggsdel vid skolan. Detaljplaneändringen intas i planläggningsprogrammet 2023.
– Det viktigaste är att barnen, skoleleverna, får ändamålsenliga skolutrymmen och att renoveringen av den befintliga skolbyggnaden kan inledas i höst, säger stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, SFP.
Projektplanen har uppdaterats efter att fullmäktige i december godkände investeringsbudgeten och behövde därför godkännas av stadsstyrelsen på nytt. I den nya planen ingår en ny tillbyggnad med gymnastik- och slöjdsal i stället för att tillbyggnaden med skolans befintliga gymnastiksal skulle rivas.

ANDRA LÄSER