Varierat på Perspektivet

Det är en mångsidig utställning Göran Ingelin bjuder på i Perspektivet, en utställning där man kan plocka sina favoriter.

Antydd. I en del av Göran Ingelins målningar är motiven antydda på ett flyktigt, levande sätt.
13.06.2018 15:00

Utställning: Med färg under naglarna av Göran ”Micce” Ingelin, Plats: Perspektivet i Ekenäs Tid 4.6 till 29.6 2018

På Ekenäs konstförenings grupputställningar har jag lagt märke till målningar av Göran ”Micce” Ingelin som utmärkt sig på ett positivt sätt. Nu har han en separatutställning på Perspektivet.
Jag är övertygad om att många fattar tycke för de dominerande, mera traditionella målningarna med motiv som Kvarnbacken, Hattmakaregatan och en vy där Ekenäs kyrka tornar i bakgrunden eller en idyllisk bro, alla tryggt igenkännbara och välgjorda motiv. Personligen ser jag ändå att Ingelins talang kommer ännu bättre fram i de mindre traditionella verken där han förenklar och stiliserar.

Figurativt

Även de är huvudsakligen figurativa men inte direkt återgivande. Det gäller till exempel målningarna Mina axlar bär och Körsång, men också Lux och Har gjort mitt. Den sistnämnda visar en modell som inte längre har en ung och trimmad kropp, men däremot en fyllig och avslappnad – positivt i sig! I målningen Stenläggaren visar Ingelin också prov på sin gestaltningsförmåga.
Också enkla motiv, där devisen ”less is more” stämmer in, väcker positiva känslor. Det kan handla om en barkbåt som seglar på vattnet, eller en lampa som ensam lyser upp i mörkret. Ljuset inom mig framstår som min personliga favorit.
Sammantaget en sympatisk utställning.