Raseborgs stadsstyrelse till förvaltningsdomstol: "Förkasta överklagande"

Raseborgs stadsstyrelse anser att Rolf Backmans överklagande till Helsingfors förvaltningsdomstol i fråga om ett beslut i anslutning till projektet med sjövillor vid Barckens udde i Ekenäs ska förkastas.

Stadsstyrelsen i Raseborg anser att ett överklagande till Helsingfors förvaltningsdomstol i anslutning till sjövillorna ska förkastas.
02.03.2022 17:00
Backman hade genom sitt juridiska ombud Sakari Niemelä överklagat stadsstyrelsens beslut från november att avslå Backmans begäran om omprövning av beslutet styrelsen fattade i september om att bevilja Ocean Construction Solutions planeringsreservering vid Barckens udde.

ANDRA LÄSER