Fritidschefen jävig då ishallen fick stöd

Fritidsnämnden i Raseborg beviljade i oktober ett årligt stöd på 50 000 euro till Raseborgs ishall. Ärendet hade beretts av fritidschefen Reino Kärkkäinen – trots att han själv satt i ishallsbolagets styrelse. Det gör han inte längre.

Rätt. Beslutet om att Raseborgs stad årligen ska stödja Raseborgs ishall med 50 000 euro bereddes av fritidschefen Reino Kärkkäinen som dock var jävig. Nu har beslutet rättats av fritidsnämnden.

Då fritidsnämnden möttes i torsdags var den tvungen att rätta ett beslut som hade fattats på mötet i oktober. Då hade nämnden beviljat ett årligt understöd på 50 000 euro till aktiebolaget Raseborgs ishall.

Fritidschefen Reino Kärkkäinen som beredde och föredrog ärendet på mötet var emellertid jävig – eftersom han satt i ishallsbolagets styrelse. Fritidsnämnden behandlade därför ärendet på nytt förra veckan.

Slutresultatet är ändå detsamma som efter mötet i oktober. Nämnden stödjer bolaget med 50 000 euro per år under perioden 2019–2023.

Inte längre i styrelsen

Det som är annorlunda sedan det första beslutet fattades är att Kärkkäinen inte längre sitter i hallbolagets styrelse:

– Jag visste inte om att jag var jävig då vi fattade beslutet om stöd i oktober. Ingen annan i stadens ledning reagerade på det heller. Men nu är jag inte längre med i styrelsen, säger han.

I stället väljs troligen stadskamrer Thomas Karlsson in i bolagets styrelse – igen, för det var honom som Kärkkäinen efterträdde på förslag av den förra bildningsdirektören Robert Nyman.

– Tanken var att ha en person med idrottslig bakgrund i styrelsen, säger Kärkkäinen.

Ska främja ungas användning

Staden har också under åren 2014–2018 stött bolaget med motsvarande summa. Avsikten med stödet till hallbolaget är att sänka kostnaderna för barns och ungas användning av ishallen.

Utbetalningen av stödet är belagt med en rad villkor, bland annat att staden kostnadsfritt får erbjuda publikskrinning i ishallen två gånger per vecka. Stödbeloppet korrigeras årligen i enlighet med levnadskostnadsindex.