När filmbranschen fick corona

En del kreativa lösningar har också väckt min nyfikenhet och verkar inte alls så dumma att fortsätta med även efter corona.

Coronatiden har varit svår för kulturbranschen och det har diskuterats mycket om de problem som restriktionerna medfört och fortfarande medför. Ett intressant fält här är filmbranschen, som tagit fram många kreativa lösningar. En del av dem har också väckt min nyfikenhet och verkar inte alls så dumma att fortsätta med även efter corona.