Harvard nästa för Ingåbördiga Sara Eskola

Sara Eskola från Ingå ska studera vid Harvard Business School i Boston. Det är möjligt tack vare ett stipendium på 30 000 euro.

Kräver planering. Finländare har fina möjligheter att studera utomlands, men det kräver att man är ute i god tid med ansökningar, säger Sara Eskola.
Björn Savéns stipendium utdelas årligen till begåvade finländare för att möjliggöra fortsatta studier vid ett amerikanskt toppuniversitet. I år får Sara Eskola från Ingå stipendiet på 30 000 euro för att fortsätta sina lovande akademiska studier vid Harvard Business School i Boston under läsåret 2018–2019.
Hösten 2010 var Ingåbon Sara Eskola studerande på Karis-Billnäs Gymnasium och skrev en text för skolans tidning, Snilleblixten. Texten tangerade Förenta staternas toppuniversitet – så kallade Ivy League-universitet – och man får intrycket av att Eskola är en person som verkligen satt sig in i de olika universiteten och deras anseende. Kanske hade hon redan då siktet inställt på studier vid ett av de här universiteten?
Åtta år senare tilldelas hon Björn Savéns stipendium på 30 000 euro för fortsatta akademiska studier vid Harvard Business School. Sedan år 2001 har Björn Savéns stipendium delats ut årligen till begåvade finländare med akademisk examen för att möjliggöra fortsatta studier vid ett amerikanskt toppuniversitet.
– Jag har alltid velat studera utomlands och tog min kandidatexamen vid King’s College i London. Där läste jag matematik, etik samt affärs- och nationalekonomi, säger Eskola.
Hon inleder sina MBA-studier i höst och hoppas på att kunna fortsätta jobba inom industribranschen, där hon redan hunnit samla på sig en del arbetserfarenhet under sin tid i New York och i London.
– I framtiden jobbar jag gärna med flera olika roller, både på finansieringssidan och på en mer operativ nivå inom ledning. Det här kommer MBA-studierna att ge en bra grund för.

Utlandsstudier ger nya möjligheter

Eskola tycker att man från just Finland har väldigt bra möjligheter att välja utlandsstudier, så länge man själv är aktiv och utforskar olika möjligheter.
– Ofta krävs det en del förarbete så det lönar sig att ta reda på sådant i god tid. Till exempel essäer och olika tester måste ibland lämnas in ett år tidigare jämfört med ansökningstider för studier i Finland.
Att studera utomlands kan öppna upp spännande internationella karriärstigar, men visst finns det saker man saknar med det västnyländska livet också.
– Det finns ett lugn i Ingå och Västnyland överlag som jag ibland kan sakna. I både New York och London är folk väldigt målmedvetna och allt görs i snabb takt, vilket ibland kan kännas stressigt. Samtidigt är det just intensiteten och tempot som möjliggör att man snabbt kan komma framåt i karriären om man är villig att jobba hårt.
ANDRA LÄSER