Degerbybor kräver säkrare väg – kommunen lovar åtgärder men måste planera först

Irriterade Degerbybor kräver att kommunen åtgärdar bristfälliga farthinder i byn för att få ner körhastigheterna. Kommunen svarar med att göra en gatuplan för Degerbyvägen där trafiksäkerheten förbättras.

Ses över. Hastighetsbegränsningen hör till det som ska ses över längs det avsnitt av Degerbyvägen som där kommunen nu ska förbättra säkerheten.
I en skrivelse till kommunen framför en grupp Degerbybor sin oro över trafiksäkerheten längs Degerbyvägen. Enligt invånarna kör bilister för hårt på vägen och orsakar farliga situationer. På området rör sig folk som handlar i butiken i byn och barn som använder sig av lekparken vid vägen. Invånarna kräver att kommunen reparerar farthindren, sänker hastigheten och utfärdar ett genomfartsförbud för tung trafik.
Kommunen har också fått en begäran om att avlägsna ett farthinder i Degerby som är felaktigt byggt. Det felaktiga farthindret fanns inte med i handlingarna då Degerbyvägen reparerades år 2015. Entreprenören skulle då bara bygga ett farthinder.
Det andra farthindret som ligger närmast butiken, är för brant, saknar varningsmärke och är inte markerat med målningar. I beredningen till tekniska nämnden föreslog controller Ilkka Rissanen, som bland annat ansvarar för trafiksäkerhetsfrågor i kommunen, att kommunen avlägsnar farthindret. För att hålla hastigheterna tillräckligt låga skulle övergångsstället i korsningen ändras till ett upphöjt övergångsställe. Controllern föreslog vidare att hastighetsbegränsningen sänks till 30 kilometer i timmen från nuvarande 40 kilometer i timmen.

Sikte på sommaren

Under tekniska nämndens behandling av ärendet i tisdags kom det ändå fram nya tankar om hur trafiksäkerheten kunde förbättras, så samhällstekniska direktören Aija Aunio, ändrade beslutsförslaget. Nämnden beslutade i stället att kommunen gör en gatuplan som beaktar farthindren, belysningen och trafikmärkena på hela vägsträckan.
– Gatuplanen sätts till påseende så Degerbyborna får säga sin åsikt, säger Aunio.

Så farthindret avlägsnas inte?

– Vi måste säkert ta bort det också, men under diskussionen kom det fram olika idéer som gjorde att jag tyckte att det är bättre att vi ser över vägen som helhet och gör en plan, säger Aunio.
Eftersom gatuplanen måste sättas till påseende och åtgärderna sannolikt kräver byggritningar kommer arbetet att ta några månader. Aunio räknar ändå med att kommunen hinner få allt klart till sommaren.

ANDRA LÄSER