De som deltar i hobbyer ska ha munskydd – Raseborg inför nya rekommendationer

Grupper på max 20 personer, munskydd, avstånd och personliga redskap. De nya rekommendationerna gäller all hobbyverksamhet.

Sjukvårdsdistriktet HUS i Nyland rekommenderar att alla sjundeklassare och uppåt ska använda munskydd i fritidsverksamheten. Raseborgs stad följer de här rekommendationerna.

För att bromsa smittspridningen vill man att idrottsföreningar, medborgar- och arbetarinstitut, dans-, teater-, musik- och bildkonstläroanstalter, scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet följer de nya anvisningarna.

Så här ser anvisningarna ut:

1. Alla som deltar i hobbyverksamhet ska använda munskydd. Det här gäller alla som är i högstadieåldern och äldre.

2. Endast de som är friska får delta i hobbyverksamhet. Man ska vara helt symtomfri, inte ens lindriga symtom får förekomma.

3. Munskydd ska användas i alla situationer, förutom idrottssituationer. Munskydd ska också helst användas under körövningar. Amatörorkestrar ska överväga att utesluta blåsinstrument ur sitt program, övriga i orkestern ska använda munskydd.

4. Alla som deltar i verksamheten ska använda munskydd under hela tillställningen, också den eventuella publiken.

5. Rekommendationen är att grupperna inte får vara större än 20 personer.

6. Hobbyverksamheten ska planeras så att man kan:

- använda munskydd.

- hålla ett avstånd på två meter inomhus och utomhus.

- hålla separata smågrupper.

- undvika gemensamma övningar för större grupper.

- undvika att blanda grupper.

- utnyttja virtuell kontakt för att förebygga coronavirussmitta.

- ha personliga hobbyredskap och att man kan desinficiera gemensamma redskap.

- komma till träningarna färdigt omklädd, vistelsen i omklädningsrummen och andra gemensamma utrymmen ska minimeras.

- se till att arrangören tar hand om efterstädningen.

Stora kultur- och idrottsevenemang, såsom utställningar, konserter, idrottsturneringar ska helst inte ordnas. Om ett sådant evenemang anses vara absolut motiverat bör det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och ordnas utan publik.

Om publiken ändå kommer till platsen kan arrangören förutsätta att deltagarna använder munskydd, och informera om detta på förhand.

För tillfället ökar smittspridningen snabbt i Nyland. Coronavirusinfektionen smittar som mest två dygn innan och efter man har fått symtom.

ANDRA LÄSER