Pojoviksbron sätts i skick

I dagarna inleds reparationsarbeten på bron över Pojoviken. Projektet sträcker sig ända till nästa sommar.

Just nu bygger man ställningar för att kunna jobba under brolocket. Arbetena ovanpå brolocket inleds först i vår.
Kristoffer Nöjd
05.08.2016 09:00
Under hösten kommer man i huvudsak att jobba med brolockets undersida. Där ska stålkonstruktionerna sandblästras och målas och repareras där det behövs. Man bygger för stunden ställningar som hänger från bron.
Under klaffdelen av bron utförs renoveringen från december till mars eftersom bron är stängd för sjötrafik då.
– Klaffen kan inte öppnas när våra ställningar är fästa i den. Men de andra öppningarna kan användas vid behov, säger Destias Jussi Tiainen som är chef på byggplatsen.
Arbetet inleds i Hangöändan av bron, sedan är det Ekenäsändans tur och till sist klaffens. Nästa vår och försommar görs förbättringar ovanpå brolocket. Bron får nya sidobalkar och räcken. Betonglocket förnyas och det sätts ny isolering och asfalt.
– Tanken är att bron ska hålla i minst 30 år till.
Enligt Tiainen är bron i relativt bra skick.
– Havsvattnet har gjort sitt. Men det finns inga alarmerande skador. Det mesta är ytligt.

Trafiken ska löpa

Trots arbetet är det meningen att trafiken ska löpa i stort sett som normalt.
– Det kan hända att det blir korta avbrott i någondera riktningen när vi ändrar trafikarrangemang men under hela processens gång kommer en gång- och cykelled att vara i bruk liksom en fil i vardera riktningen för biltrafik. Men hastighetsbegränsningar kommer att råda.
Tiainens hälsning till bilisterna är att vara uppmärksamma, tålmodiga och att följa hastighetsbegränsningarna.
– Man måste komma ihåg att människor jobbar på bron. Det är inte trevligt för dem om bilar dundrar förbi med 80 kilometer i timmen. Vi är inte där för att retas med någon.